Heuker beheer logo
Kwaaitaalvloer doorsnede

Specialist in het repareren en herstellen van de KWAAITAALVLOER.

WAT IS EEN KWAAITAALVLOER:

Kwaaitaalvloeren zijn opgebouwd uit een betonnen drukboog en 2 draagribben met daarin de staalwapening die zorgt voor de draagkracht van het betreffende vloerelement.

De kwaaitaalvloer vertoont regelmatig corrosie van de wapening als gevolg van toegevoegde versnellers in het beton. Deze versnellers zijn toegepast om de vloeren tijdens de productie sneller te laten uitharden om daarmee de productie te verhogen. Als versneller is calciumchloride toegevoegd. De toegevoegde calciumchloride veroorzaakt na verloop van tijd corrosie van de wapening met betonrot tot gevolg. We spreken in deze situatie van chloride geïnitieerde wapeningscorrosie.

De wapening in de kwaaitaalvloer is vooral bedoeld om de trekkracht in het beton op te nemen. Die trekkrachten treden veelal onder in de systeemvloer op, daarom bevindt zich daar dan ook de meeste wapening. Door de calciumchloride roest de wapening weg en kunnen de trekkrachten niet meer voldoende worden opgenomen.

Door het corrosieproces zet de wapening in de kwaaitaalvloer uit en drukt het omliggende beton stuk. De draagkracht van de elementen neemt af en de kwaaitaalvloer kan bezwijken. Het probleem wordt ook wel "betonrot" genoemd. Het is duidelijk dat deze betonschade de veiligheid en het functioneren van de begane grondvloer negatief beïnvloedt. Op den duur kan dit leiden tot te grote doorbuiging en voortijdig plotseling bezwijken van de kwaaitaalvloer. De vloer voldoet dus niet meer aan de verwachte en ontworpen levensduur van vijftig jaar.

Tekenen van betonrot:

Roestplekken zichtbaar als bruine plekken op het beton en afgedrukt beton. Door het roesten zet de wapening uit en scheurt de betondekking en neemt de diameter van de wapening af. De wapeningsstaven komen hierdoor bloot te liggen waardoor het roesten versnelt door het zuurstof en vochtgehalte in de kruipruimte.

Oorzaken betonrot bij een kwaaitaalvloer:

check

Er is chloride toegevoegd aan het beton.

check

Het cement gehalte en type.

check

Wapeningscorrosie (roest).

check

Dikte van de betondekking.

check

Porositeit van het beton.

check

Vocht en zuurstof gehalte.

check

De graad van carbonatie (chemische reactie van beton.

Kwaaitaalvloer ondersteuning

Ondersteuning van de kwaaitaalvloer:

Om de beschadigde vloerelementen te repareren hebben we een stalen draagconstructie ontwikkeld. Deze draagconstructie is samengesteld uit losse delen zodat deze makkelijk via het kruipluik in de woning onder de vloer is aan te brengen. De constructie is gemaakt van verzinkt staal en wordt van fundering naar fundering onder de vloerelementen aangebracht. De constructie neemt vervolgens de functie van de roestende wapening in de kwaaitaalvloer over. Hierdoor wordt de wapening in het beton overbodig. De levensduur van de draagconstructie is tenminste 50 jaar.

Licht beschadigde vloerelementen worden hersteld door reparatie van het beton en kathodische bescherming van het wapeningsstaal met zink. Hierdoor wordt het ontstaan en het uitbreiden van betonschade actief tegengegaan.


Kathodische bescherming:

Bij het opofferingssysteem wordt het te beschermen object verbonden met een opofferings-, of galvanische anode van een minder edele materiaalsoort. Het natuurlijk potentiaalverschil tussen de opofferingsanode en het te beschermen object zal een beschermstroom tot gevolg hebben die tegengesteld is aan de corrosiestroom. Deze beschermstroom zal het potentiaal van het te beschermen object verlagen waardoor deze immuun wordt. De anode zal nu langzaam weg corroderen (opgeofferd worden) ten gunste van het object. De anode moet een voldoende groot oppervlak hebben om de benodigde beschermstroom te kunnen leveren en voldoende massa om dit gedurende de gehele levensduur vol te houden.

Voor een optimale bescherming zijn gegevens als oppervlakte van het te beschermen object, het toe te passen anodemateriaal, geleidbaarheid van het medium, etc., noodzakelijk voor het doorrekenen van het KB-systeem. Voor kwaaitaal vloeren zijn deze berekeningen reeds bekend en door ons veelvuldig met succes in uitvoering gebracht.


Kwaaitaalvloer onderaanzicht

De onderzijde van de kwaaitaalvloer onderzoeken op schade:

De inspecteur bekijkt vanuit de kruipruimte nauwkeurig de volledige onderkant van de vloer. Hij let daarbij op scheuren, afgebrokkeld beton, roestplekken en andere zichtbare tekenen die wijzen op chloride-geïnitieerde roest van de betonwapening. Daarnaast worden gegevens opgenomen welke van invloed zijn op eventuele uitvoering van werkzaamheden.

Analyseren van het risico:

De inspecteur beoordeelt de conditie van de vloerdelen. Afhankelijk van de geconstateerde schade adviseert hij over de te nemen actie. De invloed van de temperatuur en vochtigheidsgraad in de kruipruimte op de conditie van de vloer neemt de inspecteur in zijn advies mee.

Geen onderzoekskosten bij opdracht tot uitvoering van vloerherstel!.Kruipruimte bodemisolatie:

Kruipruimte Isolatiechips verlagen de luchtvochtigheid in de kruipruimte met 20 tot 40%

Condensatie vindt plaats onder de vloer in de kruipruimte. Door het aanbrengen van de bodemisolatie verlaagt u het dauwpunt naar de bodem van de kruipruimte. Het vocht trekt weg waardoor de kruipruimte droog en warmer wordt. Het aanbrengen van isolatiechips is een secuur werk wat bij voorkeur door de ervaren vakman dient te worden gedaan. Belangrijkste reden is het feit dat bij de bodemisolatie van een kruipruimte deze volledig (elke vierkante meter) bedekt moet worden met een laag Isolatiechips die overal een bepaalde minimum laagdikte heeft om een goede Rc-waarde (warmteweerstand) te behalen zodat uw kruipruimte daadwerkelijk droger en warmer wordt.

Bij het gaan drijven van de chips op het grondwater blijft het zijn afsluitende werking behouden waardoor vocht niet langer tegen de vloer van de woning gaat condenseren. Geen vocht betekent voor u een prettig leefklimaat zonder schimmelvorming onder de vloer en geen aantasting of corrosie van leidingen, ook houdt het eventuele stank goed tegen.

Isolatie aanbrengen doen we alleen in combinatie met vloer herstel.

Garantie op vloer herstel:
Door Heuker Beheer BV wordt na oplevering van de herstelwerkzaamheden de kwaliteit van de gehele kwaaitaalvloer van de woning voor 20 jaar gegarandeerd conform de gestelde eisen in de CUR-Aanbeveling 79 en BRL 281 8. Dit geeft u de zekerheid dat de kwaaitaalvloer gedurende deze termijn van tenminste 20 jaar voldoet aan alle in de CUR-Aanbeveling 79 en BRL 281 8 gestelde eisen.

Kwaaitaal vloer inspectie

Maak nu een afspraak voor inspectie. Neem contact op via: 079 20 39 800 Of vul het aanvraag inspectie formulier in.

Schriftelijk verslag:

U ontvangt binnen enkele werkdagen een schriftelijk verslag waarin de volgende punten aan de orde komen: omschrijving van de zichtbare schade, risico analyse, hersteladvies en een kostenopgave. Tevens doen wij een prijsopgave om de vloer te isoleren. Indien uit de inspectie blijkt dat maatregelen nodig zijn kan onderscheid gemaakt worden in preventieve methoden en herstel methoden.

rating Beoordeling: 4,7/5 - 9 stemmen